China Restaurant

San San China Restaurant

Konrad-Adenauer-Str. 7
60313 Frankfurt
Telefon: (069) 91399050
Fax: (069) 91399051
Karte
  
RSS Feeds